Pangunahin Blog Mga Pangunahing Gawi na Nag-aambag sa Tagumpay sa Pinansyal

Mga Pangunahing Gawi na Nag-aambag sa Tagumpay sa Pinansyal

Bilang mga ina, anak na babae, asawa at mga propesyonal sa karera, abala tayo sa buhay. Dahil dito, madalas nating ipinagpapaliban ang pag-aalaga sa ating sarili at kasama na rito ang ating pinansyal na kagalingan. Gayunpaman, mas mahalaga ngayon kaysa kailanman na maunawaan ang ating mga personal na pananalapi dahil bahagi tayo ng lumalagong puwersang pang-ekonomiya. Sa kasalukuyan, halos kalahati ng mga tagalikha ng kayamanan ng U.S. ang mga kababaihan at ang dalawang-katlo ay kinikilala ang kanilang sarili bilang pangunahing mga gumagawa ng desisyon sa pananalapi, hindi lamang mga influencer.

Narito ang mahahalagang pangunahing gawi na maaaring makaimpluwensya sa iyong pangkalahatang katatagan sa pananalapi.4 Pangunahing Gawi na Nag-aambag sa Tagumpay sa Pinansyal

  • Kita kumpara sa Gastos. Panatilihin kung ano ang kinikita mo at ng iyong pamilya at kung ano ang iyong ginagastos. Kabilang dito ang paglikha ng makatotohanang badyet na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong suriin ang iyong personal na plano sa pagtitipid. Itatag din ang iyong mga nangungunang layunin sa pananalapi tulad ng pag-iipon para sa edukasyon ng iyong mga anak o pagpopondo ng pangalawang tahanan. Upang makamit ang mga layuning ito, tukuyin kung magkano ang magagastos ng mga ito at kung kailan mo planong bayaran ang mga ito; pagkatapos ay kalkulahin kung magkano ang dapat mong itabi bawat buwan. Huwag hayaang manghula, alamin ang iyong badyet.
  • Suriin ang mga tuntunin ng iyong kasalukuyang utang. Maaaring kabilang dito ang iyong mortgage, mga pautang sa kolehiyo, mga personal na pautang (tulad ng pautang sa sasakyan) at mga balanse sa credit card. Repasuhin at unawain ang mga tuntunin ng iyong utang kabilang ang rate ng interes, ang bilang ng mga taon bago ang pagretiro ng utang at kung ang refinancing o pagsasama-sama ay matalino. Gayundin, kung ang iyong kabuuang porsyento ng utang sa kita ay tumataas, gumawa ng mga plano upang ayusin ang numerong ito upang mas maging angkop sa iyong kita. Mahalaga na hindi ka maabot nang higit sa iyong makakaya – ang pinagsamang buwanang mga gastos sa pabahay at mga personal na pagbabayad sa utang ay hindi dapat lumampas sa humigit-kumulang 36 porsiyento ng iyong kabuuang buwanang kita.
  • Bigyang-pansin ang insurance. Subaybayan ang iyong insurance coverage at tiyaking ito ay sapat. Kabilang dito ang insurance para sa iyong buhay, kotse, kalusugan at posibleng pangmatagalang pangangalaga. Kung nagbago ang dynamics ng iyong pamilya, inayos mo rin ba ang iyong life insurance coverage? Kung tumaas ang iyong net worth, tumingin ka ba sa isang payong patakaran? Kung pinili mo ang isang mataas na deductible na patakaran sa segurong pangkalusugan, mayroon ka bang sapat na ipon upang masakop ang iyong deductible? Ito ang lahat ng mga tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili.
  • Makipag-ugnayan sa iyong pagreretiro at mga personal na mapagkukunan ng pamumuhunan. Kabilang dito ang pagtiyak na inilalagay mo ang tamang halaga sa iyong mga plano sa pagreretiro na inisponsor ng employer o mga indibidwal na account sa pagreretiro at alam mo kung paano ipinuhunan ang mga pondong iyon. Kung nagtatrabaho ka sa isang tagapayo sa pananalapi, tiyaking regular kang nakikipag-ugnayan upang malaman nila ang anumang mga pagbabago sa iyong karera, pamilya at mga layunin sa buhay. Titiyakin nito na ang iyong diskarte sa pamumuhunan ay pinakamahusay na sumasalamin sa iyong kasalukuyang sitwasyon.

Mahalagang maglaan ng oras upang tumuon sa iyong pananalapi. I-iskedyul ito sa kalendaryo kung makakatulong ito dahil sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mahahalagang aksyon ngayon, magkakaroon ka ng mas mahusay na kontrol sa iyo at sa pinansiyal na tagumpay at hinaharap ng iyong pamilya.

paano makakuha ng anal orgasm

Kristen Fricks-Roman Ang CFP®, CRPS®, ay isang financial advisor at senior vice president sa Morgan Stanley Wealth Management, Atlanta. Maaabot siya sa[email protected].

Ang mga produkto ng insurance, kabilang ang mga annuity, ay inaalok kasabay ng mga lisensyadong ahensya ng insurance ng Morgan Stanley Smith Barney LLC. Ang mga kontrata ng annuity ay naglalaman ng mga pagbubukod, limitasyon, pagbabawas ng mga benepisyo at mga tuntunin para sa pagpapanatiling may bisa sa mga ito. Ang lahat ng mga garantiya ay batay sa kakayahan sa pagbabayad ng mga claim ng kumpanya ng seguro na nag-isyu. Ang pangunahing halaga at pagbabalik ng isang pamumuhunan ay magbabago sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado.Ang impormasyong nakapaloob sa artikulong ito ay hindi isang pangangalap na bumili o magbenta ng mga pamumuhunan. Ang anumang impormasyong ipinakita ay pangkalahatan at hindi nilayon na magbigay ng indibidwal na iniangkop na payo sa pamumuhunan. Ang mga diskarte at/o pamumuhunan na binanggit ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan dahil ang pagiging angkop ng isang partikular na pamumuhunan o diskarte ay depende sa indibidwal na kalagayan at layunin ng isang mamumuhunan. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay sa may-akda at maaaring hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng Morgan Stanley Wealth Management, o mga kaakibat nito. Morgan Stanley Smith Barney, LLC, miyembro ng SIPC.