Ang Ordinaryong Buffet Review: Pinalitan ng pangalan sa Multi-Peptide + HA Serum

Ang Ordinaryong Buffet Review: Pinalitan ng pangalan sa Multi-Peptide + HA Serum

Ang Ordinary Buffet serum ay isang best-seller na nagta-target sa mga palatandaan ng pagtanda. Titingnan natin ang formula at performance ng produkto sa The Ordinary Buffet review na ito.