Pangunahin Magkasundo Aking Bagong Makeup Table

Aking Bagong Makeup Table

Ang Iyong Horoscope Para Bukas

Matagal ko nang gustong magkaroon ng bagong makeup table dahil hindi talaga gumagana para sa akin ang huli ko. Gusto ko ng medyo mas magaan at maaliwalas, ngunit wala akong mahanap na gusto ko! Noon ay nag-alok si Aslan ng kanyang mga serbisyo at sinabi sa akin na gagawin niya akong mesa. Hindi ko siya binigyan ng anumang direksyon at ito ang kanyang sanggol sa simula pa lang. Siya ay nagtrabaho nang walang pagod sa loob ng ilang linggo sa anumang bakanteng pagkakataon na nakuha niya at nang matapos ito ay natigilan ako! Don't get me wrong, may mga ups and downs sa proyektong ito, ngunit nagawa niyang makahanap ng solusyon sa lahat sa kabila ng hindi pa nagagawa ng anumang bagay na tulad nito dati. I absolutely adore it...what a guy!

https://www.youtube.com/watch?v=HfChxTIRcW4

Tingnan ang video upang makita kung paano niya ito ginawa. Oh, at nabanggit ko ba na siya mismo ang nag-film at nag-edit ng buong video na ito? Jack of all trades o ano?!Caloria Calculator