Pangunahin Blog Paano Maging Handa sa Pinansyal para sa Hindi Inaasahan

Paano Maging Handa sa Pinansyal para sa Hindi Inaasahan

Ang Iyong Horoscope Para Bukas

Habang nagpapatuloy ang paglilinis pagkatapos ng mga bagyong Harvey, Irma at Maria, gayundin ang mga wildfire sa California, naging malinaw na ang kahalagahan ng paghahanda sa sakuna. At, katulad ng pag-iimbak ng mga pangangailangan tulad ng tubig, mga de-latang gamit at baterya, ang pag-aayos ng iyong pananalapi bago ang isang potensyal na sakuna na kaganapan ay bahagi ng isang epektibong pangkalahatang plano ng kalamidad. Ang paghahanda sa pananalapi ay mahalaga sa pagpapanatili ng mas regular na hangga't maaari, at sa pagpapatuloy ng pang-araw-araw na buhay nang mas mabilis at maayos.

Narito ang ilang mahahalagang ideya na dapat isaalang-alang kapag naghahanda para sa isang sakuna.kung paano magbihis sa tag-araw

Magtatag ng emergency fund. Matalinong isipin na ang mga ATM ay hindi gagana o mabilis na mauubos pagkatapos ng anumang sakuna. Ang pag-iingat ng maliit na halaga ng pera — tulad ng isang buwang supply — sa isang ligtas na lugar ay nagsisiguro na kaya mong bilhin ang mga supply ng pagkain, tubig at pang-emergency na kinakailangan para mabuhay pagkatapos ng isang makabuluhang kaganapan.

Tiyaking tumpak at napapanahon ang mahahalagang dokumento. Makipagkita sa iyong financial advisor at iba pang mga propesyonal upang i-verify na ang lahat ng iyong mga dokumento ay napunan nang tama at nakaayon sa iyong pangmatagalang plano. Kabilang sa mga naturang dokumento ang mga patakaran sa seguro sa kalusugan, buhay at ari-arian; impormasyon ng credit card, pamumuhunan at bank account; auto registration at mga papeles ng pamagat; mga sertipiko ng kapanganakan at mga papeles sa pag-aampon; lisensya ng pagpapakasal; Mga kard ng Social Security; at mga gawa sa real estate. Bago dumating ang isang sakuna, tipunin ang lahat ng mga rekord na ito at i-secure ang mga ito sa mga lalagyan ng tubig at hindi masusunog, kung maaari. Gayundin, tandaan ang lahat ng nauugnay na numero ng account at impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga claim kung sakaling kailanganin mong simulan ang paghahain ng mga claim kaagad pagkatapos ng isang bagyo.

Gumamit ng teknolohiya. Maaaring maging kapaki-pakinabang na gumawa ng elektronikong kopya ng bawat mahalagang dokumento at i-save ang mga ito sa cloud. Gayundin, ang elektronikong pag-access sa iyong mga account sa pananalapi ay nagbibigay-daan sa iyong magbayad ng mga bill, maglipat ng mga pondo at masubaybayan ang iyong account online. Alamin ang iyong impormasyon sa pag-login at password sa lahat ng mga account. Kung maghihintay ka sa elektronikong pagbabayad ng iyong mga bayarin malapit sa takdang petsa, maaaring pigilan ka ng pagkawala ng kuryente na gawin ito o ma-access ang iyong mga account. Iwasan ang mga late fee sa pamamagitan ng pag-iskedyul ng mga pagbabayad online sa sandaling matanggap mo ang iyong susunod na bill. Madalas mong mapipili ang petsa ng pagbabayad upang makontrol mo ang oras ng pagbabayad.Suriin ang iyong seguro. Suriing mabuti ang iyong mga patakaran sa seguro upang matiyak na mayroon kang naaangkop na halaga ng saklaw. Siguraduhin na ang iyong bahay o mga umuupa, auto at life insurance ay napapanahon. Basahin ang fine print ng iyong mga patakaran. Ang ilang mga patakaran ng may-ari at umuupa, halimbawa, ay hindi sumasakop sa pinsala sa tubig. Tawagan ang iyong ahente ng seguro upang kumpirmahin at pahusayin ang iyong saklaw, kung kinakailangan. Isaalang-alang ang pag-imbak ng mga resibo o larawan ng iyong mga mahahalagang bagay kasama ng iyong mahahalagang dokumento. Ang pagkakaroon ng dokumentasyon ng iyong ari-arian ay maaaring gawing mas madali ang proseso ng reimbursement ng insurance kung may dumating na sakuna.

Magkaroon ng plano ng family meet up. Kung sakaling maghiwalay ang mga miyembro ng iyong pamilya pagkatapos ng bagyo o sunog, mahalagang tukuyin ang iyong mga lokasyon — parehong elektroniko at pisikal — upang muling kumonekta. Idagdag ang iyong pamilya sa Group Me o sa iba pang app para manatiling nakikipag-ugnayan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng text, at pumili ng pisikal na lokasyon kung saan kayo magkikita pagkatapos ng sakuna.

Ang 5 pint ay katumbas ng ilang tasa

Sa huli, mahirap isipin ang lawak ng mga epekto sa ekonomiya na maaaring idulot ng isang malaking natural na sakuna. Bagama't kakaunti ang maaaring gawin upang maiwasan ang susunod na sakuna ng Inang Kalikasan, posibleng paghandaan ito kapwa sa pisikal at pinansyal.[email protected] .


Ang impormasyong nilalaman sa artikulong ito ay hindi isang pangangalap na bumili o magbenta ng mga pamumuhunan. Ang anumang impormasyong ipinakita ay pangkalahatan at hindi nilayon upang magbigay ng indibidwal na iniangkop na payo sa pamumuhunan. Ang mga diskarte at/o pamumuhunan na binanggit ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng mga mamumuhunan dahil ang pagiging angkop ng isang partikular na pamumuhunan o diskarte ay depende sa indibidwal na mga kalagayan at layunin ng isang mamumuhunan. Kasama sa pamumuhunan ang mga panganib at palaging may potensyal na mawalan ng pera kapag namuhunan ka. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay sa may-akda at maaaring hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng Morgan Stanley Wealth Management, o mga kaakibat nito. Ang Morgan Stanley Smith Barney LLC at ang mga Financial Advisors nito ay hindi nagbibigay ng buwis o legal na payo. Ang mga indibidwal ay dapat humingi ng payo batay sa kanilang partikular na mga kalagayan mula sa isang independiyenteng tagapayo sa buwis. Morgan Stanley Smith Barney, LLC, miyembro ng SIPC.

Caloria Calculator