Pangunahin Blog Naaapektuhan ba ng Bagong Utos ng Pagbabakuna ang Iyong Negosyo?

Naaapektuhan ba ng Bagong Utos ng Pagbabakuna ang Iyong Negosyo?

Ang Iyong Horoscope Para Bukas

Kung ang iyong negosyo ay may 100 o higit pang empleyado, malamang na mapapasailalim ito sa bagong utos ng pagbabakuna na inilabas kamakailan ni Pangulong Biden. Noong Setyembre 9, 2021, inutusan niya ang Occupational Safety and Health Administration (OSHA) na bumuo ng isang panuntunan na ang mga employer na may 100 o higit pang mga empleyado ay dapat hilingin sa kanilang mga empleyado na mabakunahan para sa COVID-19 o magpasuri linggu-linggo. Dahil ang OSHA ay may tungkulin na tiyakin ang ligtas at nakapagpapalusog na mga kondisyon sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagtatakda at pagpapatupad ng mga pamantayan, at sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay, outreach, edukasyon at tulong, ito ang naaangkop na ahensya na maglagay ng panuntunan tungkol sa mga bakuna upang tumulong sa pagtataguyod ng mga ligtas na lugar ng trabaho sa buong bansa.Bagama't hindi pa naibibigay ang mga huling alituntunin, maaari mong gawin ang mga bagay na ito ngayon tulungan ang iyong organisasyon na maghanda para sa kung ano ang darating.Pag-isipan mo. Bagama't inaasahang magkakaroon ng ilang limitadong pagbubukod para sa malalaking tagapag-empleyo, ang lahat ng negosyo ay hindi kinakailangang ipatupad ang mandato. Maglaan ng ilang oras upang isipin kung pipiliin ng iyong organisasyon na gawing mandatoryo ang mga bakuna para sa mga empleyado kahit na hindi ito kailangang gawin. Ang huling tuntunin ay dapat na mailabas sa lalong madaling panahon. Pansamantala, maaari kang magsimulang magplano para sa kung anong mga mapagkukunan ang maaaring kailanganin mo o kung ano ang maaaring maging bahagi ng iyong patakaran.

Patuloy na magsalita — at makinig. Ang mabisang komunikasyon ay nagdudulot ng pagkakaiba. Anuman ang kakailanganing gawin ng iyong negosyo, o pipiliin niyang gawin, makipag-ugnayan sa two-way na komunikasyon sa iyong mga empleyado. Bilang karagdagan sa pakikinig sa kanilang mga alalahanin, magbigay ng edukasyon mula sa mga opisyal ng medikal at kalusugan tungkol sa virus, kung paano ito kumakalat at kung paano ito maiiwasan upang makatulong na mapanatiling malusog ang iyong mga empleyado at kanilang mga mahal sa buhay. Lumalakas ang tensyon tungkol sa mga maskara, bakuna at utos, kaya ang pagbuo at pagpapanatili ng mga pinagkakatiwalaang relasyon sa mga empleyado ay magiging mahalaga para sa moral, pakikipag-ugnayan at pagpapanatili ng empleyado.

Kumuha ng tax credit. Kung hinihiling ng OSHA sa mga empleyado ng iyong organisasyon na makuha ang bakuna para sa COVID-19, o ang paggawa nito ay magiging patakaran ng kumpanya, ang iyong negosyo ay maaaring makakuha ng tax credit sa 941 quarterly tax return nito na dapat bayaran sa Okt. 31, 2021. Maaari mong matanggap ang kredito kung ang iyong mga empleyado nakuha ang shot sa pagitan ng Abril 1 at Set. 30, 2021, at binigyan sila ng oras na walang bayad para gawin iyon, o nagkasakit sila kaagad pagkatapos makuha ang shot. Makipagtulungan sa iyong mga empleyado at panatilihin ang magagandang rekord, bagaman. Bilang isang tagapag-empleyo, kakailanganin mong panatilihin ang mga talaan ng bawat empleyado na nakakuha ng pagbaril, at kung kailan, upang maging karapat-dapat para sa kredito sa buwis.Hindi alam kung kailan darating ang susunod na virus na nagbabanta sa buhay, o kung ano ang magiging hitsura nito - ngunit ang pagdating nito, hindi bababa sa, ay isang katiyakan. Kailangang mag-adjust muli ang mga negosyo. Sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa kasalukuyang pandemya, ang mga tagapag-empleyo at ang mga empleyado na nagpapanatili sa kanilang mga organisasyon ay maaaring maging mas handa na pangasiwaan ang susunod. Sa daan, marahil ay magkakaroon din ng ilang makabuluhang aral na hindi rin nauugnay sa pandemya.

Caloria Calculator